Huisartsenpraktijk de Schepper

Mevr. J.A. de Schepper

Ontevreden? Klacht?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijke zorg te bieden en u bij te staan bij medische vraagstukken. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit samen met u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.

De klachtenfunctionaris kan proberen bij een klacht te bemiddelen.
Hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De klachtenfunctionaris is evt. te bereiken op telefoonnummer
088-0229190. 


Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. 

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. 
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 


Meer informatie kunt u in de folder vinden op www.SKGE.nl