Huisartsenpraktijk de Schepper

Mevr. J.A. de Schepper

Disclaimer

Door het gebruik van de website, aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en evt. gevolgen van het handelen/nalaten op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Het gebruik van de informatie die door deze site wordt verstrekt is dan ook volledig voor eigen risico van de gebruiker.

De informatie door deze website verstrekt kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult door een arts of behandeling daarvan.

 

Gebruik voor eigen risico

Het gebruik van gegevens en het downloaden van bestanden, al dan niet via links op deze website, is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid.  
De huisartsenpraktijk aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welk hoofde dan ook.

 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.